ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

ფონდები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი

[მიმდინარე] პროექტი "მეხსიერების აღდგენა მომავლისთვის" მინზად ისახავს საზოგადოების სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის წინაპირობების და კონტექსტის შესახებ ცნობიერების გაზრდას. კონფლიქტის ტრანსფორმაცია შეუძლებელია მეხსიერებაზე მუშაობის და კვლევის გარეშე. ამ მიზნის მისაღწევად ომით დაზარალებული ადამიანების ზეპირი ისტორიები გროვდება. მეხსიერების პორტალი თავს უყრის კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მდგომი ადამიანების გამოცდილებებს და ხელს შეუწყობს მათ ასახვას საერთო ნარატივში.

ინტერნიუსი საქართველო

[მიმდინარე] პროექტის ფარგლებში ინდიგო ქმნის 2-3 წუთიანი ვიდეოების სერიას, რომელიც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას ასახავს. აჩვენებს ამ პროფესიის მნიშვნელობას, საჭიროებას და იმ სიძნელეებსაც, რისი გადალახვაც მუშაობის პროცესში უწევთ. ვიდეოები აუდიტორიას საშუალებას აძლევს უფრო ახლოს გაიცნონ ამა თუ იმ პროფესიის ადამიანები, გაუჩნდეთ ამ საქმიანობი შესაწავლის ინტერესი.

ღია საზოგადოების ფონდი

[დასრულებული] ფონდის დახმარებით ინდიგომ გამოსცა ჟურნალი "ემიგრაციის შესახებ, სადაც თავი მოუყარა სხვადასხვა დროს საქართველოდან წასული ადამიანების ისტორიებს. ამავე ფონდის დახმარებით შექმნა მეხსიერების პორტალი 080808.ge, რომელიც ომგამოვლილი ადამიანების ამბებს აერთიანებს. ღია საზოგადოებსი ფონდის დახმარებით შექმნა "საპატრიარქოს კაპიტალი", სადაც თავმოყრილია საქართველოს საპატრიარქოს მფლობელობაში არსებული ქონების ამსახველი დოკუმენტები.

აშშ-ს საელჩო საქართველოში

[დასრულებული] პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 5 მულტიმედია ისტორია, ისეთ თემებზე როგორიცაა: ჰაერში ტყვიის შემცველობა და მისი წყაროები ქვეყანაში; მოზარდების დევიაციური ქცევების გამომწვევეი ფაქტორები; კულტურული ტრანსფორმაციის პროცესი ენის მაგალითზე; ურბანული პოლიტიკის გავლენა სოციალურ უთანასწორობაზე და ისტორიული მტრის ხატი სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ისტორიის გაკვეთილები ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობების თემებში. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ერთი ვორკშოპი, მეორე ოქტომბერშია დაგეგმილი.

სარეკლამო დამკვეთები