მე-19 საუკუნეში საქართველო რუსეთის პერიფერიული კოლონია იყო, თუმცა აქაური ბაზარი იზიდავდა არა მხოლოდ რუსულ, არამედ ბევრ დასავლურ კომპანიასაც.