გოგი გვახარია რადიოზე, საბჭოთა კავშირზე, თავისუფლებასა და ცენზურაზე.