როგორ ცდილობდნენ ქართველები სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციას