"ქალაქებს სულის ამოხუთვისაგნ პარკები კი არა, ჰაერის მასემის ცირკულაცია იცავს", - წერდა ჯეინ ჯეიკობსი.


ვიდეო: მარიკა ეჯიბია
ავტორები: ნინო ბაქრაძე, ნინო ლომაძე
კითხულობს: ლაშა ცერცვაძე