კინორეჟისორი ქეთი მაჭავარიანი. საუბარი ერთ ოთახში: სიყვარული ფილმის, მარილივით თეთრი, და მაღლა აწეული ხელები.