მუზეუმი კოლექციის გარეშე. მისამართი – ცვალებადი. ეს არის ადგილი, სადაც თანამედროვე ხელოვნებას ნახავ. მდებარეობა ნამუშევრების შინაარსის მიხედვით შეირჩევა, ნამუშევარი კი იდეის სილამაზეზე დაყრდნობით. ირენა პოპიაშვილი კუსტჰალე თბილისის პირველი ინსტალაციის „წისქვილი ყოფილი პავლოვის ქუჩაზე“ შესახებ.