დავით მესხი და რეალობას მოწყვეტილი სხეულები მის ფოტოებში. ძალიან სწრაფი ინტერვიუ.