როგორ ვხედავთ ჩვენ ჩვენ თავს და როგორ გვინდა დაგვინახონ მათ ჩვენ. თვითიდენტიფიკაციაში ნაპოვნი თავისუფლება. გოგონა – ნინი ჩიტაძე.