ინდიგო გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს და წარმოგიდგენთ თსუ ქართული ემიგრაციის მუზეუმის გურამ შარაძის კოლექციაში დაცულ უნიკალურ მასალას: სახელმწიფო ატრიბუტიკას, ფულის ნიშნებს, საფოსტო მარკებს, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დოკუმენტებს და იშვიათ წიგნებს... 

საქართველოს პირველი კონსტიტუცია გამოცემული პარიზში ფრანგულ ენაზე და საქართველოს მთავრობის კანონთა კრებული

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ოფიციალური ბეჭდები

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საფოსტო მარკები

ფული საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში

დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქეების პასპორტები და პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტაცია

1918  1921 წლებში გამოცემული წიგნები

თბილისის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპოზიცია „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა“