ვროპიდან დაბრუნებული ქალები მე-19 საუკუნის საქართველოში. ლელა გაფრინდაშვილი ყვება რისთვის იბრძვის ფემინიზმი ამ დროს