საქართველოს სისხლის სამართლის ერთ-ერთი საკანონმდებლო აქტი კრძალავს ცხოველისადმი სასტიკ მოპყრობას – მის წამებას, დასახიჩრებას და თავისუფლების აღკვეთას

როგორ ცხოვრობენ ცხოველები ცირკში და რატომ უნდა ავკრძალოთ ცირკში ცხოველების გამოყენება? 

#ცირკიცხოველებისგარეშე