გესმის კედელი?

როგორია მათი გამოცდილება, ვინც სამყაროს გამოსახულების გარეშე შეიცნობს.
რას იმახსოვრებს ხელები, ფეხისგული და კანი?