„ღირებულებითი კავშირები გაწყვეტილია. ადამიანები ერთმანეთთან საერთოს ვერ ვგრძნობთ. ამიტომ ამ კავშირების აღდგენაზე ფიქრი და მუშაობა ყველაზე მნიშვნელოვანია“.