ქალაქის განტვირთვის ყველაზე ეფექტიანი გზა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართვაა. 

1 ავტობუსს - 60 ავტომობილის 
1 ტრამვაის - 22 ავტომობილის 
1 მატარებელს კი 400 ავტომობილის ჩანაცვლება შეუძლია! 

#ქალაქიახლოდან

© სივრცითი მობილობა თბილისში – გამოწვევები და პერსპექტივები, 2018

ინდიგო • Indigo Tbilisi Architecture Biennial / თბილისის არქიტექტურის ბიენალე Urban Lab • ურბანული ლაბორატორია Artarea/Tv2.0