რა არის ჩვენთვის ოკუპირებული ტერიტორია? 
ვინ არიან საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილი ადამიანები?
რამ წარმოშვა მტრობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის და შესაძლებელია თუ არა ამ სიძულვილის დაძლევა? 

გიორგი მაისურაძისა და თომა სუხაშვილის დიალოგი გრძელდება