რა ისტორიას ინახავს პანკისის ხეობა?

რა იწვევს შიშსა და უნდობლობას იქ მცხოვრები ქისტების მიმართ?

როგორია ქართული ხელისუფლების პოლიტიკა პანკისში?

ამ და სხვა კითხვებზე მკვლევარი მაია ბარქაია