• რატომ არ სჯერა საზოგადოების, პოლიტიკოსების თუ მეცნიერების ნაწილს კლიმატის ცვლილების?
  • რა შედეგამდე მიგვიყვანს კლიმატის სწრაფი ცვლილება?
  • როგორ უნდა შევაჩეროთ ის?

თამარ პატარიძე – დამოუკიდებელ ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში