როგორ ასწავლიან ბავშვებს საჯარო და კერძო სკოლებში?

რატომ დაჰყავთ მაღალი თანამდებობის პირებს შვილები კერძო სკოლებში?

არის თუ არა ეს აღიარება იმისა, რომ ისინი თავად არ ენდობიან ქვეყნის განათლების სისტემას?