„პოლიტიკას აქვს რესურსი შექმნას სოლიდარული, სამართლიანი საზოგადოება, შემოიტანოს ახალი, გამათავისუფლებელი იდეალები. თუმცა ასეთი პოლიტიკა ჩვენი სივრციდან დიდი ხანია გამქრალია“.

EMC-ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე ლევან ვასაძის ძალადობრივ განცხადებებზე და ამ პროცესებში სახელმწიფოს როლზე