რატომ არის მნიშვნელოვანი ისტორიული ლანდშაფტის შენარჩუნება და რატომ არ უნდა განაშენიანდეს თბილისის ქედები?

ანანო ცინცაბაძე და თამარა ამაშუკელი თბილისის ისტორიულ ლანდშაფტზე, „პანორამა თბილისზე“ და ლადნშაფტის დაცვის ზონაში სხვა მშენებლობებზე

P.S. 16 აპრილს „პანორამა თბილისის“ მშენებლობიდან სამი მუშა გადმოვარდა. ობიექტზე დასაქმებული ერთ-ერთი მუშის თქმით, მშენებლობაზე უსაფრთხოების ზომები დაცული არ არის.