❝გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული პრობლემები ორპირ სარკეს ჰგავს - თუ მოინდომებ დანახვას, ერთი პირდაპირ აირეკლავს დაავადებებსა და ცხოვრებისეულ სტრესებს, რასაც დარღვეული ეკოსისტემა იწვევს, სარკის მეორე პირზე კი ეს ყველაფერი ორთქლდება და თუ ხედვის კუთხეს არ შეცვლი, არაფრით გამოჩნდება კავშირი მოწამლულ გარემოსა და მასობრივად გავრცელებულ ავადმყოფობებს შორის.❞