„ზერო ეფექტის“ სივრცის შექმნას ნული ნარჩენის კონცეფცია უდევს საფუძვლად, რომლის მიზანიც ნარჩენის მინიმუმამდე დაყვანაა.
როგორ შეგვიძლია შევამციროთ ჩვენი ნეგატიური გავლენა პლანეტაზე?