„ხშირად გონივრული იდეები ნარკომომხმარებლებს უჩნდებათ, რადგან ჩვენ უკეთ ვიცნობთ ჩვენს საზოგადოებას. მათ კი მიაგნეს ისეთ მნიშვნელოვან გამოსავალს, რომელიც აივ ინფექციასთან გლობალურ ბრძოლაში გაეროს ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაა“.

მეტ საუთუელი ზიანის შემცირების კამპანიაზე და მის მნიშვნელობაზე