„ოპოზიცია არის ის ხალხი, რომელიც განიცდის ტანჯვას, ჩაგვრას, შეურაცხყოფას, დამცირებას და ძალადობას პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ ბიზნეს ელიტების მხრიდან. ხალხი უნდა თვითორგანიზდეს და მშვიდობიანი აქციებით მოითხოვოს ის, რაც მას ეკუთვნის. მოითხოვოს, რომ სახელმწიფო დაუბრუნდეს მას“. – გიორგი მაისურაძე