„მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროტესტი შექმნის სრულიად ახალ ლიდერებს, რომლებიც უფრო ჯანსაღს გახდიან პოლიტიკას და რომლებიც გაცილები უფრო ახლოს იქნებიან ქვეყნის გამოწვევებთან, იმედებთან და ოცნებებთან“. – თამარ გურჩიანი