„ახალი პოლიტიკური იდეების დაბადება გარდაუვალია. ვაკუუმი ძალიან დიდია და ის ელოდება ისეთ იდეებს, რომლებიც წინააღმდეგობაშია მმართველის კლასის ინტერესებთან“.