ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

ფონდები

EED

პერიოდი: 2021 მარტი - 2022 თებერვალი | ბიუჯეტი: 47,480.00 EUR. პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდება მაღალი ხარისხის ვიდეო და ტექსტური სხვადასხვა ფორმატის მასალები ინდიგოს ვებსაიტზე. რედაქცია იმუშავებს კონტრიბუტორების ქსელის გაფართოვებაზე, მაღალი რეპუტაციის ავტორებთან, ექსპერტებთან თანამშრომლობით მომზადდება სიღრმისეული მედია პროდუქტები.

ევროპის ფონდი

პერიოდი: 2020-2022| ბიუჯეტი: 127.063 ლარი | პროექტის მთავარი ამოცანაა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში კულტურული სივრცეების მართვის მდგრადი მოდელის ჩამოყალიბება და ამ პროცესში ადგილობრივთა ჩართვა, ადგილობრივი კინოთეატრის ამოქმედება. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ვიდეომასალები და ინტერაქტიული რუკა საქართველოში არსებული უფუნქციოდ დარჩენილი კინოთეატრების შესახებ.

.

პერიოდი: 2021 | ბიუჯეტი: 9990 EUR პროექტი მიზნად ისახავს არასრულწლოვნების პრობლემების იდენტიფიცირებას, საზოგადოებისთვის მათ შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და მათთვის გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობას. საზოგადოების ყურადღების მისაქცევად და დისკუსიის დასაწყებად კი გამოყენებულია მედიამასალები

სენტ გალენის უნივერსიტეტი

[დასრულებული] პერიოდი: 2020-2021 | ბიუჯეტი: USD 35 700 | პროექტის ფარგლებში შეიქმნა რუკა www.toc.ge საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ტერიტორია. მონაცემთა ბაზა აღწერს ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია-მონასტრებს, თავს უყრის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის უძრავ ქონებას და თემატურად ახარისხებს საქართველოს პატრიარქის ეპისტოლეებს

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში

[დასრულებული] პერიოდი - 2020-2021 | ბიუჯეტი: USD 50520 | პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების მგრძნობელობის გაზრდას სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მიმართ, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს შეუწყობს სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესს. ამ მიზნის მისაღწევად ფონდი ინდიგო წინამდებარე პროექტის ფარგლებში სამი მიმართულებით იმუშავებს - შეაგროვებს ზეპირ ისტორიებს, ჩაატარებს კვლევას და მოამზადებს ვიდეოებს.
მეტი

სარეკლამო დამკვეთები

შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა