ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

ფონდები

EED

პერიოდი: 2021 მარტი - 2022 თებერვალი | ბიუჯეტი: 47,480.00 EUR. პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდება მაღალი ხარისხის ვიდეო და ტექსტური სხვადასხვა ფორმატის მასალები ინდიგოს ვებსაიტზე. რედაქცია იმუშავებს კონტრიბუტორების ქსელის გაფართოვებაზე, მაღალი რეპუტაციის ავტორებთან, ექსპერტებთან თანამშრომლობით მომზადდება სიღრმისეული მედია პროდუქტები.

სენტ გალენის უნივერსიტეტი

პერიოდი: 2020-2021 | ბიუჯეტი: USD 35 700 | პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ინტერაქტიული რუკა, რომელიც ვიზუალურად გამოსახავს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ტერიტორიულ დისკურსს. რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდებით მკვლევრები გაანალიზებენ როდის და სად შენდებოდა ეკლესია-მონასტრები, რა ქონებას ფლობს საპატრიარქო და როგორია გეოგრაფიული გადანაწილება.

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში

პერიოდი - 2020-2021 | ბიუჯეტი: USD 50520 | პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების მგრძნობელობის გაზრდას სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მიმართ, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს შეუწყობს სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესს. ამ მიზნის მისაღწევად ფონდი ინდიგო წინამდებარე პროექტის ფარგლებში სამი მიმართულებით იმუშავებს - შეაგროვებს ზეპირ ისტორიებს, ჩაატარებს კვლევას და მოამზადებს ვიდეოებს.

.

პეროდი: 2020-2021 | ბიუჯეტი: 10 000EUR. პროექტი "COVID-19: სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობა და მდგრადობა" არის 48-თვიანი პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის (EU) მიერ და ხორციელდება ERIM (ყოფილი IREX Europe) და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის (HRHT) მიერ. პროექტის მთავარი მიზანი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობის და მდგრადობის ხელშეწყობა, რაც მათ საშუალებას მისცემს შეამსუბუქონ COVID-19- ის უშუალო და გრძელვადიანი გავლენა.

ღია საზოგადოების ფონდი

[დასრულებული] პერიოდი: 2020 | თანხა: 14,500 USD | პროექტი მიზნად ისახავს ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელების ყოველდღიურობის, მათი პრობლემების და რეგიონის ისტორიის ჩვენებით დისკუსიის გაფართოებას და ეროვნული ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამ მიზნის მისაღწევად მთავარი ინსტრუმენტი მედია პროდუქტებია, რომელიც პროექტის ფარგლებში შეიქმნება.
მეტი

სარეკლამო დამკვეთები