ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
EN

რატომ დაჰყავთ მაღალი თანამდებობის პირებს შვილები კერძო სკოლაში

როგორ ასწავლიან ბავშვებს საჯარო და კერძო სკოლებში?

რატომ დაჰყავთ მაღალი თანამდებობის პირებს შვილები კერძო სკოლებში?

არის თუ არა ეს აღიარება იმისა, რომ ისინი თავად არ ენდობიან ქვეყნის განათლების სისტემას?

შენი დახმარებით კიდევ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მასალის შექმნას შევძლებთ გამოწერა