ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Carl Sandberg and Bertold Brecht