ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Borchalos in Georgian Literature