ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Tbilisi collection from the book, author Nodar Sumbadze