ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Sound

In Search of Missing Voices (or Sounds) Interview with musician Gacha Bakradze