ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Darknet, hacktivism and masterpieces whose authors are not in the sense of art