ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Georgian rap of "Dro" and "Kordzi"