ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

The giant circus