ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Sound

The voice of a broken wire | Sound on the language of the opera and the stage