ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Georgians according to 7 works in Azerbaijani literature