ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Nature

I hug the tree and shout loudly | Interview with Sergi Barisashvili