ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Communism of smokers