ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

In anticipation of the movie premiere