ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Reflections on the "Rock Fortress" | Interview with artist Jala Vahid