ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Poetry

Silence Cartography | Adriana Ritchie