ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Prose

Version | Vasil Shukshin