ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Author

Keti Sartania

17.04.2019

A segregated city

Keti Sartania