ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Author

Shota Papava

22.11.2019

The Shame

19.06.2019

Against Freedom

14.08.2017

Why these 3 poems

Shota Papava