ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Guess the Book with the First line [QUIZ]