ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE
Tags: #Sound

New music (anti) social background and Georgian perspectives