ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

Abolition of labor