ახალი დრო, იდეები, ადამიანები.
GE

November 23, 1989, approach to Tskhinvali